Aktiviteter

Utbildningsaktiviteter om lipödem

Under våren 2022 genomförde vi utbildningsaktiviteter runt om i vårt avlånga land med syfte att sprida kunskap om diagnosen lipödem i vården men också för att öka förståelsen bland allmänheten och vad man kan göra för att förbättra förutsättningarna för de som är drabbade av lipödem.

Nedan följer en kortversion av innehållet.