Den första internationella kongressen om lipödem: ”Lipedema World Congress” 5-7 Oct 2023

Kongressen samlar representanter för vårdprofessioner såväl som patientorganisationer från hela världen för ett utbyte av erfarenheter och forskningsrön kring diagnosen lipödem.