6. Region Dalarna

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare och därifrån komma till fysioterapeut eller lymfterapeut som kan hjälpa till med behandling och utprovning av kompressionsplagg.

Kompressionsplagg

Kan förskrivas till patienter med lipödem. Man har rätt att få 2 par förskrivna/år.

Kompressionspump

Man har rätt att få kompressionspump förskrivet i Dalarna.

Patientföreningar

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem