Länk till vår behandlingsenkät

Gå in och svara på vår enkät om erhållen behandling vid lipödem!

Fokus för enkäten är förutom erhållen behandling också hur man upplevt resultatet av behandling samt om man betalt för behandlingen ur egen ficka eller inte. Den förra enkätundersökningen vi genomförde genererade över 900 svar. Låt det bli ännu fler denna gång.

– Nu är det nog!!

Kvinnor med lipödem har rätt till vård och behandling precis som alla andra.

För att komma till enkäten klicka här eller scanna koden: