Individuellt träningsupplägg och genomförande

Deltagarna fick ett personligt träningsupplägg som i grunden var lika för alla men som anpassades utifrån olika förutsättningar.

Träningsprogrammets upplägg:

  • träningen gjordes hemma med hjälp av ett fåtal redskap och med övningar som förbättrar styrka, stabilitet, balans och rörlighet.
  • Träningen omfattade 6 fysiska träffar på 90 – 120 minuter under 4 – 6 månader.
  • I genomsnitt innehöll ett träningsprogram 10 – 12 övningar, och de gjordes 1 – 3 sets med 10 repetitioner/set.

Genomförande

Vid första träffen gick PT igenom ett frågeformulär som deltagarna fått svara på i förväg. Av formuläret framgick det att det var vanligt med smärtor och stelhet i nacke, axlar, skuldror, ländrygg, höfter, knän och fötter. Många hade tyngdkänsla i armar och ben, känslighet för tryck mot huden samt muskelsmärtor efter träning.

En rörelseanalys baserad på JEMS (Joanne Elphinstons Movement System) gjordes också för att undersöka felaktiga rörelsemönster. Något som inte är ovanligt vid skador och smärtor under en längre period. JEMS rörelseanalyserna visade att många hade svaghet i coremuskler (de djupa magmusklerna), svaghet i sätesmusklerna samt svårigheter att aktivera sätesmuskler. Flertalet hade även problem med balansen.

Baserat på den insamlade informationen och deltagarnas förutsättningar togs

ett anpassat träningsprogram fram som vid behov reviderades vid de efterföljande träffarna. Fokus i övningarna var att skonsamt stärka muskler och senfästen i den stabiliserande muskulaturen kring leder och i bål. Programmen innehöll även övningar för den kraftutvecklande muskulaturen och balansträning.

Mellan de fysiska träffarna med PT tränade deltagarna hemma två gånger/vecka och dokumenterade löpande hur träningen gick och hur man upplevde den i en träningslogg. Loggarna skickades till PT varje vecka och justeringar kunde då göras löpande under hela perioden.

Inför den sista träffen fick deltagarna fylla i ett nytt frågeformulär

Utfall

Av 8 deltagare genomförde 6 programmet till slut. Anledningen till avbrott för de två övriga var personliga skäl och tidsbrist.

Deltagarnas synpunkter på träningsupplägget med PT:

Sammanfattningsvis

  • Tydliga förbättringar i form av minskad smärta i framför allt nacke, axlar, rygg och knän.
  • Kroppen kändes lättare, rörligare och att man orkade mer.
  • Stor hjälp att ha fått stöd av en träningscoach och de klarade att öka både träningsvolym och belastning under träningsperioden. Antingen behöll man träningsfrekvensen 2 gånger per vecka men körde fler set och tyngre belastning, eller så minskade man träningstiden per gång och tränade istället fler än 2 gånger per vecka.
  • Det allmänna välbefinnandet hade ökat.

PT´s egna reflektioner var att rätt typ av träning kan bidra till minskad smärta, stelhet och tyngdkänsla samt öka rörligheten och styrka hos kvinnor med lipödem som främjar livskvaliteten.

Det går att hitta övningar, belastning och träningsfrekvens som passar varje individ. För att nå positiva resultat krävs att träningen prioriteras och är regelbunden. PT har en viktig roll genom att hjälpa individen förutse hinder för träningen och överbrygga dem för att kunna få träning som håller över tid. Det är viktigt att få bort fokus från viktreduktion och förmedla att det inte är målet med träningen.

Se även filmen som visar övningar deltagarna tränat med. Filmen laddas upp inom kort.