2. Region Västerbotten

Hjälp och behandling av lipödem i Region Västerbotten

Var man kan få hjälp och behandling av lipödem varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare.

Kompressionsplagg

Förskrivs generellt inte till patienter med lipödem. Man saknar riktlinjer.

Kompressionspump

Förskrivs inte till patienter med lipödem.

Patientföreningar

SÖF Västerbotten, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Västerbotten:
https://www.svenskaodemforbundet.se/vasterbotten/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

Ambassadörer för Projekt Lipödem

SÖF Västerbotten