Tips till dig som anhörig

Anhöriga kan hjälpa till att sprida kunskap

Berättelsen om hur det är att leva med lipödem har knappt berättats. Det är fortfarande tyst kunskap som du kan hjälpa till att uttrycka och sätta ord på genom att berätta hur du upplever att diagnosen lipödem påverkar din anhöriges situation. Det gäller också din egen erfarenhet av att leva med sjukdomen i familjen.

Anhöriga är en betydelsefull skyddsfaktor när man drabbas av sjukdom eller funktionshinder.

Ska man vara ett bra stöd för sin närstående behöver man vara stark. Därför är det viktigt att tänka på sin egen hälsa och livskvalitet. Gör saker som är viktiga för dig och vårda dina kontakter!

Tänk på att din känsla smittar av sig!

5 st Kom ihåg:

 • Ta hjälp av andra
  Ha framförhållning och ta hjälp utanför den innersta kretsen. Planera och se framåt. Du ska orka länge! Du måste minimera risken för överbelastning på sikt.
 • Avsätt egen tid
  Skapa regelbunden tid för dig att återhämta dig och ladda batterierna.
 • Var tydlig
  Var tydlig med vad du känner och tänker. Inte bara till dina närmaste utan även till andra.
 • Humor som frigörande kraft. Våga ha roligt!
  Vad kan skapa glädje? På vilket sätt kan ni ha roligt tillsammans? Humorn läker och ger energi!
 • Etablera nya värden i livet
  Livet är kanske inte just nu på det sätt du tänkt att det ska vara, men det har kanske andra ljusglimtar. Hur skapar ni nya värden i livet? Vad kan ni göra tillsammans eller var och en för sig för att skapa nytt? Nya intressen? Nya dimensioner? Nya insikter? Hur kan ni etablera det till nya glädjeämnen tillsammans?

Många anhöriga ser sig inte som omsorgsgivare, man bara gör!

Det är vanligt att anhöriga själva inte definierar sig som omsorgsgivare. Det är bara något man gör. ”Det är det normala i min familj.” Jag är ju ändå frisk, men det är ju inte hon.

Det kan också vara svårt att sätta gränser och se hur belastad man själv är. Att man riskerar att bränna ut sig.  Man tar extra hänsyn för att skydda sin närstående.

Det är viktigt att vara uppmärksam på sin egen hälsa innan det går för långt. Att sätta gränser och att skapa utrymme för återhämtning och avlastning är avgörande för att själv inte bli överbelastad.

Anhörigas riksförbunds filmer ”Ta hand om dig själv”

Filmer som ger bra tips om hur du som anhörig kan hitta kraft och energi.

 

Sök anhörigstöd hos kommunen

Kommunen har ett ansvar att erbjuda anhörigstöd för alla som stödjer eller vårdar en närstående. Kolla upp med kommunen vad de gör och hur du kan få hjälp.

Exempel på stöd kan vara:

 • Information om möjligheter och villkor för att få stöd.
 • Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd.
 • Enskilda samtal och samtal i grupp.
 • Utbildning, hjälpmedel.
 • Hjälp i hemmet.
 • Avlösning i olika former.
 • Ekonomiskt bistånd.

Det finns organisationer och kompetenscentrum som bevakar och driver anhörigas intressen.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för att utveckla framtidens anhörigstöd. De har stor kunskap och mycket fördjupningsmaterial på deras hemsida. Klicka på logotypen så kommer du till deras hemsida.

Anhörigas riksförbund är en medlemsorganisation som driver många viktiga frågor för anhöriga. De har tips och grupper som erbjuder hjälp och stöd till anhöriga och de arrangerar varje år anhörigriksdagen. Klicka på logotypen så kommer du till deras hemsida.