Psykosocialt stöd

Många med lipödem lider av sitt avvikande utseende, med omfattande psykosociala konsekvenser som måste tas på allvar.

Problemen kan förvärras genom den stress det innebär att utsättas för misstro i möten med okunniga vårdgivare. Låg självkänsla, uppgivenhet och förtvivlan kan omintetgöra personens förmåga till egenvård – vilket i sin tur kan leda till ytterligare känslor av förtvivlan och hopplöshet.

Allvarlig psykisk ohälsa som depression och/eller ångestsyndrom måste behandlas. Psykosocialt stöd och i en del fall individuell psykoterapi, eller gruppterapi, kan därför vara nödvändiga komponenter i behandlingen.

Personer med ätstörning bör ha psykologstöd när de ska lägga om sin kost.