Kirurgisk behandling

OBS! Detta avsnitt kommer att färdigställas och mer information publiceras vid senare tillfälle.

Fettsugnings kirurgi – Liposuction

Fettsugningsoperationer görs framförallt för att minska smärta men också för att få bort volym. En fettsugningsoperation för en person med lipödem ska inte blandas ihop med en kosmetisk operation då målbilden för kirurgen är helt olika. Vid operation av en patient med lipödem handlar det främst om att minska eller ta bort symtom. En kosmetisk operation görs för att det ska bli snyggt. Fettsugning botar inte lipödem men reducerar mängden fettceller i de angripna områdena vilket reducerar smärta och minskar kroppsvolymen.

Fettsugning ska inte ses som ett alternativ till konservativ behandling utan som ett komplement. Man behöver även efter fettsugningsoperation långvarigt ha en sund kosthållning, genomföra regelbunden egenvård, leva ett fysiskt aktivt liv och ta hand om sin kropp i största allmänhet.

Magsäcksoperation

Det är inte ovanligt att man blir erbjuden att genomgå en magsäcksoperation. Det hänger ofta ihop med bristande kunskap om lipödem och att man misstar lipödem som”vanlig övervikt”. Med magsäcksoperation har man som målsättning att genom att minska volymen i magsäcken minska den mängd mat man kan få i sig för att därigenom minska den generella kroppsvikten.  Många med lipödem som gjort en magsäcksoperation berättar att de inte blivit bättre i sitt lipödem, men blivit smal i övriga delar av kroppen. Har man då inte generell övervikt samtidigt så blir resultatet inte så bra. Lipödemfett påverkas begränsat av viktminskning är den erfarenhet man har.

Däremot om man är överviktig utöver att man har lipödem, så har en magsäcksoperation god effekt på den generella vikten och kan vara en bra insats för att få hjälp att generellt gå ner i vikt.