Fettsugningskirurgi

OBS! Detta avsnitt kommer att färdigställas och mer information publiceras vid senare tillfälle.

Fettsugnings kirurgi – Liposuction

Fettsugningsoperationer görs framförallt för att minska smärta men också för att få bort volym. En fettsugningsoperation för en person med lipödem ska inte blandas ihop med en kosmetisk operation då målbilden för kirurgen är helt olika. Vid operation av en patient med lipödem handlar det främst om att minska eller ta bort symtom. En kosmetisk operation görs för att det ska bli snyggt. Fettsugning botar inte lipödem men reducerar mängden fettceller i de angripna områdena vilket reducerar smärta och minskar kroppsvolymen.

Fettsugning ska inte ses som ett alternativ till konservativ behandling utan som ett komplement. Man behöver även efter fettsugningsoperation långvarigt ha en sund kosthållning, genomföra regelbunden egenvård, leva ett fysiskt aktivt liv och ta hand om sin kropp i största allmänhet.