Anhörig som bra stöd

Hur kan jag som närstående vara ett bra stöd?

Att vara anhörig påverkar den egna hälsan.

Det har gjorts studier som visar att många anhörigvårdare upplever försämrad hälsa och livskvalitet. Hur mycket är olika från person till person men påverkas av:

 • den anhörigas inställning till omsorgsansvaret/stödet
 • hur starkt socialt nätverk man har
 • ömsesidighet i relationen till den som har funktionsnedsättning men även i förhållande till berörda professionella
 • om lämpliga stödinsatser är tillgängliga (Erlingsson m. fl. 2010).

Ett omsorgsansvar kommer lätt i konflikt med andra ansvarsområden och livsmål. Det kan vara att man får avstå aktiviteter, sociala kontakter eller bara att ha möjligheten till egna prioriteringar. En konsekvens kan också vara att anhöriga omsorgsgivare tvingas minska sin arbetstid vilket kan påverka både karriärmöjligheter och familjens ekonomi. Man har helt enkelt svårt att hinna med att tänka på sin egen hälsa, sin karriär eller möjlighet att stärka sina egna sociala kontakter.

Planera, agera och prioritera!

Ska man vara ett bra stöd för sin närstående behöver man vara stark som anhörig. Därför är det viktigt att tänka på sin egen hälsa och livskvalitet. Gör saker som är viktiga för dig och vårda dina kontakter!

Tänk på att din känsla smittar av sig!

Många anhöriga ser sig inte som omsorgsgivare

Det är vanligt att anhöriga själva inte definierar sig som omsorgsgivare. Det är bara något man gör. ”Det är det normala i min familj.” Det är självklart att ta ett omsorgsansvar. Det förklaras med att var och en får bidra till det gemensamma efter sin förmåga och man lyfter fram betydelsen av de bidrag som omsorgsmottagaren ger.

Enligt studier har dock den förändrade situationen ofta lett till fysisk och/eller psykisk ohälsa för omsorgsgivaren, vilket han/hon först inser när det uppstår behov av att söka hjälp för sin egen del. Man har kanske haft svårt att sätta gränser. Man tar extra hänsyn för att skydda sin närstående. Man vet att hon lider av sitt. ”Jag är ju ändå frisk, men det är ju inte hon”.

Det är viktigt att vara uppmärksam på sin egen hälsa innan det går för långt. Att sätta gränser och att skapa utrymme för återhämtning och avlastning är avgörande för att själv inte bli överbelastad.

Uppmaning till dig som anhörig:

 • Ta hjälp av andra
  Ha framförhållning och ta hjälp utanför den innersta kretsen. Planera och se framåt. Du ska orka länge! Du måste minimera risken för överbelastning på sikt.
 • Avsätt egen tid
  Skapa regelbunden tid för dig att återhämta dig och ladda batterierna.
 • Var tydlig
  Var tydlig med vad du känner och tänker. Inte bara till dina närmaste utan även till andra.
 • Humor som frigörande kraft. Våga ha roligt!
  Vad kan skapa glädje? På vilket sätt kan ni ha roligt tillsammans? Humorn läker och ger energi!
 • Etablera nya värden i livet
  Livet är kanske inte just nu på det sätt du tänkt att det ska vara, men det har kanske andra ljusglimtar. Hur skapar ni nya värden i livet? Vad kan ni göra tillsammans eller var och en för sig för att skapa nytt? Nya intressen? Nya dimensioner? Nya insikter? Hur kan ni etablera det till nya glädjeämnen tillsammans?

Anhörigas riksförbunds filmer ”Ta hand om dig själv”

Filmer som ger bra tips om hur du som anhörig kan hitta kraft för att orka vidare.

Sök anhörigstöd hos kommunen

Kommunen har ett ansvar att erbjuda anhörigstöd för alla som stödjer eller vårdar en närstående. Kolla upp med kommunen vad de gör och hur du kan få hjälp.

Exempel på stöd kan vara:

 • Information om möjligheter och villkor för att få stöd.
 • Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd.
 • Enskilda samtal och samtal i grupp.
 • Utbildning, hjälpmedel.
 • Hjälp i hemmet eller i boende.
 • Avlösning i olika former.
 • Ekonomisk ersättning.
 • Eller hos organiserat anhörigstöd

Det finns organisationer och kompetenscentrum som bevakar och driver anhörigas intressen. Nationellt kompetenscentrum anhöriga www.anhoriga.se arbetar för att utveckla framtidens anhörigstöd. De har stor kunskap och mycket fördjupningsmaterial på deras hemsida: www.nka.se

Anhörigas riksförbund är en medlemsorganisation som driver många viktiga frågor för anhöriga. De har tips och grupper som erbjuder hjälp och stöd till anhöriga och de arrangerar varje år anhörigriksdagen. www.anhorigasriksforbund.se

Viktigaste stödet som anhörig till en närstående med lipödem:

Uppmuntran. A och O är uppmuntran. Att leva med en kronisk sjukdom där vårdens rekommendationer i de flesta fall är utan effekt och istället leder till en känsla av misslyckande är mycket energikrävande för den som är drabbad. Då är det viktigt att ha någon som förstår och kan uppmuntra alla små steg och framgångar. Att vara glad över något nytt, att ha genomfört något som gör en stolt. Viktigt dock med just lipödem är att inte köra för hårt. Lagom är i det här sammanhanget ett bra ord. Har man lipödem är det bäst att ha ett lagom tempo, inte för lite men heller inte för mycket. Det handlar mycket om att orka att hitta balansen i livet. Balansen för att kunna arbeta, träna eller för att kunna glädjas och att inte trötta ut sig.

Bidra till ökat välbefinnande. De förslag som återkommer i litteraturen är bassängträning, yoga och mindfullness. Delta i lågintensiv motion. Hitta på saker som kan stimulera lågintensivt.

Att ägna sig åt ett gemensamt intresse. Att hitta intressen som båda har glädje av stärker samhörigheten och balanserar relationen. Det är viktigt att muta bort känslan att man är till besvär och lyfta blicken från det negativa över till något positivt.

Visa tålamod. Att ha lipödem innebär för den som är drabbad en daglig prövning. – Kroppen gör ont, benen är tunga och livet innehåller en mängd begränsningar. Då är det extra viktigt att de runt omkring visar tålamod och ger uppmuntran. Den som har lipödem kan inte välja, men behöver stöd att orka uppleva glädje i livet.