Utbildning i Jönköping 30 mars

Under utbildningen får ni som deltagare ta del av kunskap om diagnosen lipödem. Ni kommer att få höra hur det är att leva med sjukdomen och vad vårdgivare kan erbjuda för att behandla. Vi presenterar de senaste forskningsrönen kring diagnosen och vi presenterar resultaten av vårt arbete under de 3 år Projekt Lipödem har pågått.

Ni kommer även att kunna ställa frågor och det blir tillfälle till diskussioner.

Utbildningen har hållits och var mycket uppskattad!